تازه ها

ترکیب مواد نایلکس

ترکیبی که در ادامه برای نایلکس خواهیم گفت، برای ن ...

ادامه مطلب

TDPA چیست؟

افزودنی زیست تخریب پذیر epi با نام TDPA محصولی علمی و ...

ادامه مطلب

بسته بندی هوشمند چیست؟

بسته بندی هوشمند بخش در حال رشد بازار پلاستیک هاس ...

ادامه مطلب